Strona: Zarządzenie Rektora 13/2024 - wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji PRz / Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Zarządzenie Rektora 13/2024 - wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji PRz

 1. Zarządzenie Rektora 13/2024 2024-03-04 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji PRz »
  - zobowiązuje wszystkich pracowników do dbałości o bezpieczeństwo informacji w ramach swojego zakresu odpowiedzialności.
  • Dotyczy pracujących na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz praktykantów, stażystów lub wolontariuszy z którymi wiąże się odpowiedzialność za wytwarzanie, przetwarzanie, wykorzystanie i przechowywanie informacji.
  • Zobowiązuje do zapewniania odpowiedniego poziomu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa informacji wśród pracowników oraz osób trzecich, które współpracują z Uczelnią.
  • Wszyscy pracownicy Uczelni i podmiotów zewnętrznych są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa informacji do których mają dostęp, w związku z realizacją obowiązków służbowych.Przełożony nadzorujący pracę tych osób odpowiada za zapoznanie się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji PRz (PBI, Polityka).
 2. Zgodnie z powyższym zarządzeniem, pracownicy:
  1) realizują obowiązki wynikające z Polityki w zakresie powierzonych im zadań;
  2) informują niezwłocznie o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na ryzyko bezpieczeństwa informacji, w tym w szczególności o incydentach bezpieczeństwa;
  3) współpracują z pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), Inspektorem Ochrony Danych (IOD) oraz administratorem systemu informatycznego w ramach realizowanych przez nich zadań;
  4) odbywają obowiązkowe, cykliczne szkolenia z zakresu Polityki.
  Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z Polityką przed uzyskaniem przez niego dostępu do informacji lub usługi, co potwierdza składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Polityki.

Andrzej Kubaszek
Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PRz

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję