Strona: Zarządzenia i akty prawne / Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Zarządzenia i akty prawne

 • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa rzez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.
 • Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024
 • Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję