Strona: Zakres obowiązków / Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Zakres obowiązków

red. Andrzej Kubaszek

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji Rektora planu ochrony informacji niejawnych w Uczelni, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Uczelni albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • przekazywanie odpowiednio do ABW do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu , o którym mowa w pkt 8.
 • inne zadania zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych (DZ.U. Nr 182, poz. 1228 z dnia 5 sierpnia 2010 r.).
  Powyższe zadania Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje przy pomocy wyodrębnionej komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych, zwanej „pionem ochrony” – powołanej Zarządzeniem Rektora nr 24 z 31 marca 2011 roku.

Do podstawowych zadań Kierownika Kancelarii Tajnej należy:

 • bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów w Uczelni,
 • udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym,
 • wydawanie materiałów osobom do tego  uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania,
 • egzekwowanie zwrotu materiałów,
 • kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów w Kancelarii oraz w Uczelni,
 • inne zadania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r., w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. nr 276, poz. 1631 z późn. zm.).

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję